Wie is Wie in het Bureau

Hierbij een samengestelde lijst van personages uit Het Bureau met voor zover bekend hun echte namen. Tevens zijn ook de acteurs uit het Hoorspel in de lijst opgenomen.

Aanvullingen zijn van harte welkom.

pseudoniem

naam

omschrijving

hoorspelstem
A. Blazer  J.L. de Jager. Het op pag 797 e.v. genoemde boek is Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities. (Het Spectrum: Utrecht/Antwerpen 1981). De fout “P.J.Meerstens-instituut” staat op pag. 8
A. van de Kasteele  A. Tinneveld te Didam.
Ritsaert van der Land  prof. dr. J.M.G. v.d. Poel  landbouwhistoricus. Bram van der Vlugt
Aad Ritsen  drs. Ton Goeman  sinds 1973 wetenschappelijk ambtenaar bij de afdeling Dialectologie.  Niels Croiset
Aandewiel  A.J. Aanstoot  Bouwkundige dienst NOM,  lid Technische Commissie Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
Abbink
Ad Muller  drs. Ton Dekker  assistent (1963)  later wetenschappelijk medewerker op de afdeling Volkskunde.  Hans Hoes
Ada Koppejan  ?
Alan Bailey  A. Gailey.
Albert Katoen J. Katuin  inwoner van Roswinkel
Alex Stanton  A. Fenton.
Annechien Ansing-Rensink  E. Rensink-Guikink  van 1961 tot 1963 assistente op de afdeling Volkskunde.
Annelien Douma (dl 4, p. 415)  ?
Anton P. Beerta  dr. P. [Piet] J. Meertens  tot 1965 directeur van de bureaus van de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen.  Joop Keesmaat
Anton Spel  A.C. Spil.
Arnoldus Imming  ?
Arvid Nilsson  Nils-Arvid Bringéus.
Asa Bosse  A. Nyman.
Avereest  Dick Reeskamp  lid van het algemeen bestuur van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
Axel Klastrup  O. Højrup.
Bart Asjes  drs. Jaap Baarspul  assistent (1959)  later wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Volkskunde.  Jacob Derwig
Bart de Roode  dr. Jaap de Rooij  sinds 1970 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Dialectologie.  Kees Hulst
Baukema  S.J. Bouma  oud-directeur van het NOM,  later directeur van het Zuiderzeemuseum.
Berentsen  ir. G. Berends  lid van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
Berthe Veldhoven  Marie Veldhuyzen  van 1952 tot 1972 hoofd van het Volksliedarchief.
Bloch  S. Bruk.
Bloeming  A. Bloeming  inwoner van Roswinkel
Blok
Blom
Bongers  Th. Fruithof  medewerker van het Zuiderzeemuseum
Boot  drs. P. van Slooten  secretaris van de Stichting Historisch Onderzoek
Botermans  L.L.L. Halders  lid van het algemeen bestuur van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
Bouvrie  drs. L.D. Couprie  docent kunstgeschiedenis RUL en beheerder van de afdeling Iconclass een iconografisch ingerichte reproductieverzameling (bijbehorend pand: Rapenburg 65).
broer [Koning]  Jan Voskuil  jongste broer van de auteur, archeoloog.
Broos (p. 519)  ?
burg. Boelens  drs. J.F.A. Roelen  burgemeester van Arnhem,  voorzitter van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
C.P. de Gruiter  dr. C.W. de Kruyter  van 1962 tot 1965 bibliothecaris.
Cardoso (VI: 656; VII: 133, 180)  Jan Jessurun.  Tot circa 1986 directeur Rijksdienst Monumentenzorg in Zeistdaarna hoofddirecteur Cultuurbeheer en plv. dg cultuur bij WVC, vanaf medio 1992 plv. secretaris generaal WVC, vanaf 1995 of 1996 voorzitter Raad voor Cultuur,  tussendoor nog even waarnemend secretaris generaal bij VWS.
Charles Brieffies  Prof. Dr. Paul (P.G.J.) Post.. 1980-1988 Universitair Docent liturgie Universiteit voor Theologie en Pastoraat Heerlen; 1988-1994 Hoofd afdeling Volkskunde P.J. Meertens-Instituut, Amsterdam; 1994- heden Hoogleraar Liturgie en sacramententheologie, Theologische Faculteit Tilburg. Publicaties m.n. over bedevaarten en religieuze rituelen.
Cor de Bruin  C. de Grijs  tot 1962 portier.  Huub van der Lubbe
Corsten  ir. L.W. Wilmes  lid van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
D. Regout  dr. J.F.R. Philips  historicus verbonden aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
D.J. van der Ven  D.J. van Ven.
de Baar  IJ.H. de Zeeuw  lid,  later voorzitter van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
de Beer (p. 115)  ?  secretaris van de Commissie van Bijstand van het Zuiderzeemuseum
de Brouckere  W. van Nespen?  conservator van het Instituut voor Volkskunde te Antwerpen.
De Groot (p. 518, 798)  ?  lid van de Commissie van Bijstand van het Zuiderzeemuseum
De Grutter  Pieter Bakker  medewerker van het Zuiderzeemuseum
Dé Haan  dr. Jo Daan  tot 1973 hoofd van de afdeling Dialectologie.  Hanneke Riemer
de Heer  prof. dr. K. Heeroma  dialectoloog – zie ook: Heertjes.
de Herder  Eelke de Jong  publicist en gedurende enige tijd schaapherder op de Ginkelse Heide.
de Smidt  mr. H. Kuijper  lid van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
de Vlaming  drs. Bert Demyttenaere  historicus aan de UvA.
Dekker  F.H. Muller  sinds 1957 portier/telefonist.
Dick van de Marel  Prof. Dr. J. (Jaap) van Marle  (taalkundige; opvolger van Prof. Blok (‘Balk’))  Erik de Vogel
Diemel
Dietermann  Dr. Dietmar Sauermann  Geschäftsführer van de Volkskundliche Kommission te Münster.
Dini Jetses
Dirk Barger  Piet Emmer?
Donker (p. 139)  ?
Douma  ir. G.J.A. Bouma  lid van het algemeen bestuur en van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
Douwe Slofstra  Freek Dijkstra  sinds 1958 administratief medewerker,  later administratief ambtenaar in algemene dienst.  Joop Wittermans
dr. Poutvaara  T. Vuorela  Fin.
Dr. Sonderegger  Dr. Rudolf Wildhaber  Basel.
Dreessen (p. 405)  ?
Drever (VI,421, 7:110, 132, 140)
drs. Morsman  drs. Hein Mandos  redacteur van Brabants Heem.
ds. Bosjes  ds. Buskes.
Duindam  dr. Pierre Tuynman  neerlandicus aan de UvA.
Duk
E. Schot  mr. O. Schutte  secretaris van de Hoge Raad van Adel
Edith Schenkle  Editha Hörander-Klenk.
Eef Batteljee  drs. R.R.H. [Rob] Fassaert  van 1979 tot 1989 administratief, later wetenschappelijk medewerker op het Volksliedarchief  Felix-Jan Kuypers
Eefting  K. Eefting  inwoner van Roswinkel
Eimert Bierma  L.S.G.B. [Leendert] Brouwer  sinds 1979 administratief medewerker op de afdeling Naamkunde van het PJMI
Elco Dreesman  Udo Vroom  directeur van het Zuiderzeemuseum.  Theo de Groot
Elleke Laurier  dr. Ellen Palmboom  assistent (1971)  later wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Naamkunde.  Kathenka Woudenberg
Elsje Helder  Henny Welter  van 1971 tot 1976 administratief ambtenaar op het Volksliedarchief.
Elsje Schot-van Heusden  Cora Schut-van Waalwijk van Doorn  sinds 1965 assistent op de afdeling Volkskunde.
Emma Boomsma-Varkevisser  Eva Neuteboom-Visser  sinds 1965 assistent op de afdeling Volkskunde.
Engelien Jansen  dr. Marinel Gerritsen  van 1975 tot 1993 wetenschappelijk medewerker op de afdeling Dialectologie van het PJMI  Carien Crutzen
Erik Sigurdson  Sigurd Erixon.
Erik Visser  Prof.Dr. Eric Fischer  toenmalig directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, momenteel directeur van het Verbond van Verzekeraars.
Erik Zandgrond  A.M. [Bert] Asma  van 1977 tot 1990 administratief medewerker op de afdeling Dialectologie van het PJMI
Erkelens
Eszter Kovacs  Eszter Kisbén.
Ferdinand Feninga (p. 441)  ?
Fiolet  mr. P.W.N. Arriëns  secretaris van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
Fischbächle  Richard Wolfram.
Flip de Fluiter  dr. Jan Stroop  van 1966 tot 1974 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Dialectologie.  Harry van Rijthoven
Frans Veen  Bert Weyde  van 1957 tot ? administratief ambtenaar in algemene dienst – auteur van Onder het ijs.  Gerardjan Rijnders
Frau Dr. Grübler  Dr. Gerda Grober-Glück  Institut für Geschichtliche Landeskunde te Bonn.
Frau Dr. Irmgard Kretsch  Dr. Ingrid Kretschmer  Kartografisch leiding van de Österreichischer Volkskunde atlas.
Frau dr. Kodály  Klara C. Csilléry  Hongaarse.
Frau Dr. Waltraut Warnar (p. 144)  ?
Freek Matser  drs. Fred Matter  assistent (1964) later wetenschappelijk ambtenaar op het Volksliedarchief.  Hans Dagelet
freule Van Eysinga  jvr. prof. dr. J.M. van Winter  hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de RUU
Frits Bloembergen  Drs. Hans van Koolbergen  Thijs Römer
Füzes  Endre Füzes.
G. Franssen  Graad Engels  verzamelaar van volksverhalen
G. Heerema  dr. J. Heringa  Rijksarchivaris in Drenthe
G¨artner (VI: 581; VII: 106)
Gaby Wildeboer  Joke Wildeman  sinds 1973 administratief ambtenaar bij de afdeling Dialectologie.
Geert Meierink  Henk Buitenhuis  sinds 1954 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Naamkunde.  Jack Vecht
Gerard Biesterbos  F. van Puyenbroek  directeur van het Openluchtmuseum.
Gerbrandy  M. Taconis  sinds 1956 conciërge.
Gerrit Bekenkamp  Herman Beekveldt  sinds 1974 belast met de medewerkersadministratie.  Ton Kas
Gert Wiggelaar  dr. J.I.A. [ John] Helsloot  sinds 1977 administratief later wetenschappelijk medewerker op de afdeling Volkskunde van het PJMI  Roelant Fernhout
Geschiere  ?
Geurts
Gijs v.d. Akker  Thijs van Veen  opvolger van K. Voskuil als hoofdredacteur van Het Vrije Volk.
Gijs Veenboer
Glashouwer  prof. dr. W. Glasbergen  archeoloog.
Gorissen  prof. dr. Jan Goossens
Goslinga  prof. dr. M.W. Heslinga  geograaf  Hans Trentelman
Groeneveld (p. 541)  ?
Grond  L. de Jong?  lid van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
Guus Groeneweg  G. [Gerrit] Groeneveld  administrateur bij de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
Haan  ?
Haan (p. 478)  ?
Halbe Tromp  Roel Evertse  van 1973 tot 1975 administratief ambtenaar bij het Volksliedarchief.
Hamburger  prof. dr. S. Dresden  sinds 1963 ondervoorzitter van de Afdeling voor de Geschied- en Letterkundige Wetenschappen van de KNAW.
Hans Wiegersma  JanIk Wiegmans  sinds 1968 tekenaar.  Wilbert Gieske
Hazekamp
Heertjes  prof. dr. K. Heeroma  dialectoloog – zie ook: de Heer.
Heidi Muller-Bruul  Hella Weyerstrass  later Dekker-Weyerstrass,  sinds 1963 assistent op de afdeling Volkskunde.  Oda Spelbos
Heim  ?
Hein de Boer  H. de Visser  tot 1958 assistent op de afdeling Volkskunde.
Helder  ir. P. Anema?  lid van het algemeen bestuur van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
Helena Slovacevicova  S. Kovacevicova.
Helène Grünn  Helène Grünn  volkskundige
Helga Steinbach (p. 147)  ?
Hendrik Ansing  drs. Wim Rensink  van 1960 tot 1966 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Dialectologie.  Bert Geurkink
Hendriks  J.N. Schouten  accountant te Eemnes.
Henk de Nooijer  Rein Jobse  echtgenoot van Jozien Jobse-van Putten.
Henk van Rotselaar (p. 51)  ?
Henk Wigbold  Herman Zweers  sinds 1964 portier.  Marcel Musters
Hennipstra  ?
Henri Klee  Henri Klees  Institut Grand-Ducal te Luxemburg.  Herbert Meurer
Henriette Fagel  Frida Vogels  vertaalster auteur van De harde kern.
Hillebrink  prof. dr. D.Th. Enklaar  historicus.
Hindriks  P.G.H. Hendriks  van 1962 tot 1964 portier.
Hoekstra  dr. J.J. Spahr van der Hoek.
Hofland  Hofman  ambtenaar op ministerie van O&W  directie HWOI  verantwoordelijk voor inschalingen.
Hoiting  ?
Hoiting (p. 474)  ?
Holtzappel
Horvatic  prof. Bratanic te Zagreb.  Chaim Levano
Huub Pastoors  dr. Jan Berns  sinds 1969 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Dialectologie.  Huub Stapel
Ien Boerakker  ?
Inez Koning  Karin Voskuil  echtgenote van Bert Voskuil (overleden in 1990).
ir. van Heijningen  ?
Jaap C. Balk  prof. dr. D. [Dick] P. Blok  tot 1965 hoofd van de afdeling Naamkunde, daarna tot 1986 directeur van het P.J. Meertens-Instituut.  Mark Rietman
J. de Vries  J.M. de Jong  sinds 1972 portier.  Cas Enklaar
J.J. Damsma  A.A. [Dam] Jaarsma.
J.R.W. Sinninghe  J.R.W. Sinninghe.
Jacobo Alblas  Jojada Verrips  antropoloog.
Jacqueline Greep  Joop Griep  sinds 1969 administratief ambtenaar op het Volksliedarchief.
Jacques Meijer (IV:518; VI: 707; VII: 120, 180)  drs. Ad de Jong  voormalig ambtenaar bij CRM afdeling cultuur, en in de jaren 80 verhuisd naar het Openluchtmuseum te Arnhem.
Jan Boerakker  Jan Veldhuyzen  sinds 1966 administratief ambtenaar op de afdeling Volkskunde.  Dick van den Toorn
Jan de Vries  prof. dr. Jan de Vries  germanist.
Jan Everhard  Everhard Jans  volkskundige
Jan Nelissen  Dr. Jan Theuwissen  Vlaams redactiesecretaris van Volkskunde.  Lucas Vandervost
Jan ter Haar  Jan ter Hart  administratief ambtenaar  afgekeurd in 1963.
Jan Vanhamme  Maurits de Meyer.
Jan Weggeman  ?
Jan Zwiers  J. Zwiers  inwoner van Roswinkel
Janse  Herman Janse  hoofd afdeling bouwhistorisch onderzoek van de Rijksdienst Monumentenzorg, lid van de Commissie voor het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum
Jantje Bavelaar  C. [Klaasje] Batelaan  sinds 1963 administratief ambtenaar in algemene dienst.  Diana Dobbelman
Jaring Elshout  Ate Doornbosch  sinds 1966 administratief hoofdambtenaar bij het Volksliedarchief.  Geert Lageveen
Jeker  Richard Jokel  correspondent van Het Vrije Volk in Engeland.
Jeroen Kloosterman  dr. J.G. [Jaap] Kruisheer  van 1972 tot 1997 hoofd van de afdeling Oorkondenboek van Holland en Zeeland van het PJMI  Jeroen Spitzenberger
Jetje Meier
Jo Katoen J.H. Katuin-Warrink  inwoonster van Roswinkel
Joling .  W. Joling  inwoner van Roswinkel
Joop Poelman  Jop Pollman  musicoloog.
Joop Schenk  Koos Schell  sinds 1973 administratief ambtenaar bij de afdeling Volkskunde.  Jacqueline Blom
Joost Kraai  Henk Rave  sinds 1973 administratief ambtenaar bij het Volksliedarchief.  Mike Reus
juffrouw Bruining  ?  RKD.
juffrouw Piebenga  G.A. Piebenga.
juffrouw Smeerling  C.E. Mellink  sinds 1963 administratief ambtenaar op het Bureau van de KNAW.
juffrouw v.d. Gracht  C.C. v.d. Graft  Neerlandica.
juffrouw Van Schaardenburg  Hanny Waardenburg  medewerkster van het Zuiderzeemuseum
juffrouw Voshardt  mevrouw J.G. Voskamp  sinds 1957 administratief ambtenaar.
Kaatje Kater  prof. dr. Maartje Draak  keltologe.  Marjon Brandsma
Karel Huizer  Ir C.S.T.J. (Carlo) Huijts  nu directeur van de Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam.
Karel Ravelli  prof. dr. Herman Bianchi.  Jeroen Willems
Karl Appel  prof. dr. Heinz Cox  volkskundige.  Porgy Franssen
Karseboom mr. D.J. Krajenbrink  lid van de Commissie van Bijstand van het Zuiderzeemuseum
Karst Boesman  K. Boesjes te Roswinkel.
Karst Buitenrust Hettema  prof. dr. A.J. Bernet Kempers  directeur van het Openluchtmuseum.  Walter Crommelin
Kassies  C.Th. Kokke  secretaris-penningmeester van het algemeen bestuur van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek; secretaris van de Technische Commissie.
Kees Koning  Bert Voskuil  jongere broer van de auteur  jurist.
Kees Stoutjesdijk  Martin van Overloop  van 1961 tot 1963 assistent op de afdeling Volkskunde.
Kees Veen
Kipperman  dr. Tj.W.R. de Haan  volkskundige.
Klaas de Ruiter  L. van Oyen  studiegenoot van Han Voskuil, sinds 1951 leraar Nederlands te Den Haag, bewerker van Dialektatlas van Zuid-Holland en Utrecht (RND 11) Antwerpen 1968.  Peter Blok
Klaas Koning  Klaas Voskuil  vader van de auteur.
Klaas Sparreboom  Ab Spaargaren  sinds 1971 administratief ambtenaar van de afdeling Dialectologie.  Alexander van Heteren
Klaasje Wiggelaar-Varekamp  Clazien Helsloot-Verheul
Klinkhamer  mr. G. Spijkerboer  lid van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
Koert Wiegel  Boy Wander  tot 1960 bibliothecaris.  Gijs de Lange
Koos Rentjes  prof. dr. Rob Rentenaar  assistent (1961) op de afdeling Volkskunde  later wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Naamkunde.  Theo Pont
Kopuit  ir. P.J. ’t Hooft  lid van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
Krak  W.J. van Kranen  sinds 1966 bibliothecaris.
Kramarik  ?
Kroezenkamp  G.J.H. Krosenbrink te Winterswijk  later directeur van het Staring-Instituut.
Kuiper  Kuiper  filmtechnicus.
Kusta Valkura  Kustaa Vilkuna.
Labes  C. Laban  van 1979 tot 1986 administratief medewerker op de afdeling Naamkunde van het PJMI
Landa de Vletter  H.W.M. Plettenburg  secretaresse op het Nederlands Openluchtmuseum.
Lanting  M.J. Manting  hoofd algemene zaken van het Nederlands Openluchtmuseum.
Larsson  Eskeröd?
Lex van ’t Schip  Don v.d. Veer  sinds 1968 administratief ambtenaar op de afdeling Naamkunde.  Peter van Heeringen
Lien Kiepe  drs. Eveline Doelman  sinds 1977 administratief,  later wetenschappelijk medewerker op de afdeling Volkskunde van het PJMI  Bodil de la Parra
Lies Meis  drs. Louise [Loes] Maas  van 1975 tot 1993 wetenschappelijk medewerker op de afdeling Naamkunde van het PJMI
Litjens  P.J.J. Litjens  bakker te Meterik
Lopez  A. Jorge Dias.
Lotje Leguyt  Lies Lammertsma  later Legger-Lammertsma,  sinds 1962 administratief ambtenaar op de afdeling Naamkunde.
Louis Dop  Stefaan Top  Vlaams redactielid van Volkskunde.
Lukács  Jeneö Barabásp
Lutje Schipholt  H.F.L. [Humphrey] Mansvelt Beck  medewerker bij de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
Vester Jeuring  J.H. Jager Gerlings  directeur van het Nederlands Openluchtmuseum.  Peer Macini
Maarten Koning  drs. J. [Han] J. Voskuil  tot 1987 hoofd van de afdeling Volkskunde.  Krijn ter Braak
Manda Kraai  Landa Rave  sinds 1971 administratief ambtenaar op de afdeling Volkskunde.  Maureen Teeuwen
Mandjes  mr. J. Korf  lid van dede Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
Marietje Moederman  F.J. Modderman-Smit  sinds 1963 administratief ambtenaar in algemene dienst.  Marlies Hamelynck
Marinus  J. Schipper  lid van de Commissie voor het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum
Marion Asjes-Spelberg  ?
Mark Grosz  dr. Rüdi Künzel  van 1968 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Naamkunde.  Ad van Kempen
Meeter
Meijer (p. 518)  ?
Meulmaker (p. 399)  ?
mevrouw Geeske de Jong  ?
mevrouw Netjes  ?
mevrouw Wout  E. Bosch-v.d. Kolk  lid van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
Mia van Idegem  Lia van Immerzeel  sinds 1969 bibliothecaresse.  Marike van Weelden
moeder van Nicolien [Koning]  ?
Munting  drs. G.R. Kruisink  directeur van het Zuiderzeemuseum.
mw. Vader van de Culturele Raad (p. 22)  ?
Nico Goud  Nico Stolk  administratief medewerker bij de afdeling Naamkunde.  Tom Sijtsma
Nicolien Koning  Loesje Voskuil  echtgenote van de auteur.  Yvonne van den Hurk
Okkerman  prof. dr. B. Okkerse  hoofddirecteur onderzoekbeleid van het Ministerie van O. en W
Olieman  ?
O’Reilly  C. O’Danachair.
Oudkerk
Paalman  R. Paalman  inwoner van Roswinkel
Pameijer  prof. dr. G.E. Langemeyer  president van de KNAW.
Papendal  mr. J.Th.A. Klarenbeek  van 1964 tot 1967 adjunct-directeur van de KNAW   daarna tot 1982 directeur.
Pelleboer  ?
Peter van Hagestein  Pieter van Houwelingen
Petsch  Reinhard Peesch.
Pier Schaafsma  Reimer v.d. Schaaf  sinds 1965 administratief ambtenaar op de afdeling Dialectologie.
Piermans  H.J. Prakke  uitgever.
Piet Valkenburg  ?
Piet van Dijk  Piet van Wijk  tot 1986 medewerker van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
Pieter M. de Blaauwe  M.P. de Bruin  Zeeuws historicus en publicist
Plasse
prof. Bauhse (p. 142)  ?
prof. Huizing  prof. dr. J.A. Huisman  hoogleraar Oudgermanistiek RUU
prof. Johannes Künzig  Prof. Dr. Johannes Künzig  volkskundige
prof. Knottenbelt  prof. dr. C. van de Kieft  hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de UvA
prof. Kuppens  prof.dr. A.J.F. Köbben  cultureel antropoloog. UvA,  later RUL
prof. van Straten  prof. dr. H. Wagenvoort.
prof. Wigman (p. 99)  ?
Rahman Panday  Haridad Phagoe  sinds 1975 administratief medewerker van het PJMI  Ramdew Krishna
Rene Pieters  R.A. [René] Peeters  documentalist bij Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
Richard Escher  Dries Höweler  sinds 1975 administratief ambtenaar bij het Volksliedarchief.  Cees Geel
Rie Veld  drs. M.B.G. [Marie] van Dijk  sinds 1977 administratief  later wetenschappelijk medewerker op het Volksliedarchief van het PJMI  Netty Blanken
Rik Bracht  dr. Har Brok  sinds 1972 wetenschappelijk ambtenaar bij de afd. Dialectologie.  Paul Hoes
Ritfeld (p. 542)  ?
Rocks  dr. Alfons Roeck  Vlaams redacteur van Volkskunde.
Rosiers  dr. W. Roukens  directeur van het Openluchtmuseum.
Ruurd ’t Mannetje  ir. R. Meischke  architectuur-historicus.  Adriaan Olree
S. Bohez  J. Behets?
Sartorius  C. Snijders  administratief ambtenaar op het Volksliedarchief.
Schilderman  J.J. Schilstra  Noordhollands historicus en publicist,  voorzitter van de Commissie van Bijstand van het Zuiderzeemuseum
Schouten Prof.Dr. Henk Schultink  Hoogleraar algemene taalwetenschap in Utrecht
Seiner prof. dr. Matthias Zender.
Serlé  J. Schiering  administratief ambtenaar op het Volksliedarchief.
Sien de Nooijer-Flipse Jozien Jobse-van Putten  assistent (1971)  later wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Volkskunde.  Roos Ouwehand
Simon Achterop  ?  studiegenoot van Maarten Koning.
Sjef Lagerweij  Huib Hogerheijde  sinds 1974 wetenschappelijk ambtenaar bij de afdeling Dialectologie.
Slotemaker  Hans Sleutelaar  publicist.
Sluizer  drs. R.C. Hekker  lid van het algemeen bestuur en van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
Sluizer (p. 115)  ?  lid van de Commissie van Bijstand van het Zuiderzeemuseum
Smidt
Springvloed  prof. dr. W.Gs Hellinga  neerlandicus.
Staaf Pieters  prof. dr. K.C. Peeters.
Stalpers  Hervé Stalpaert  Vlaams redactielid van Volkskunde.
Stanley Graanschuur  Nedly Elstak  van 1969 tot 1974 administratief ambtenaar op het Volksliedarchief.
Stelmaker  prof. dr. J.Th. de Smidt  rechtshistoricus.  Hans Karsenbarg
Stinnissen  M.H. Dinnissen  verzamelaar van volksverhalen te Gent.
Stutjens (p. 400)  ?
Swenker  J.H. Swijter  sinds 1958 administratief ambtenaar.
t Hooft
T. Balk  ?
tante Zus [Koning]  Annie Broekhuizen-Voskuil  zus van de auteur.
Teun Nijhuis  Teun Barkhuis  tot zijn dood in 1965 administratief ambtenaar in algemene dienst.  Arthur Boni
Thompson (p. 855)  ?
Tierolf (p. 578)  ?  hoogleraar RUG
Tineke Barkhuis  Fieneke Barkmeijer  van 1976 tot 1983 administratief medewerker op het Volksliedarchief van het PJMI
Tjitske van den Akker  Marianne van Zuijlen  sinds 1971 administratief ambtenaar op de afdeling Volkskunde.  Anneke Blok
Ton Boks  prof. dr. A.A. [Anton] Blok  hoogleraar Culturele Antropologie aan de UvA  Jim Bergout
Tränkle  Walter Escher.
Uitdenhaag  A.M. van Moorsel  sinds 1972 werkzaam bij de afdeling Personeelszaken van de KNAW.
Uleman  J.J. Uppelschoten  lid van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
Ulrich Panzer  Ulrich Bentzien.
v.d. Ende  Adriaan Buter  volkskundige.
Valkema Blouw  L. Brandts Buys  lid van het algemeen bestuur en van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
van Arkel (p. 542)  ?
van Boheemen  J. Kunst.
van Bom  H.J. van Bon  Hoofd bouwkundige dienst Nederlands Openluchtmuseum en lid van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
van der Haar  M.E. ’t Hart  sinds 1934 directeur van de KNAW.
van der Harst  H. ter Horst  inwoner van Roswinkel
van der Meulen  S.J. v.d. Molen  publicist te Leeuwarden.
van der Werff  D. van der Werf  bakker te Bakhuizen
van Ditvorst  mr. B.S. Han  directeur HWOI op het ministerie van Onderwijs en Wetenschap.
van Herfte  prof. dr. B.H. Slicher van Bath  historicus.
van Herfte Veldwijk  prof. dr. B.H. Slicher van Bath  hoogleraar Landbouwgeschiedenis aan de Landbouwuniversiteit Wageningen
van Herwijnen  mr. G.W. van Herwaarden  hoofd afdeling Monumenten van het Ministerie van WVC
van Ieperen  A.A.J. de l’ Orme  tot 1968 tekenaar.
van Kruysbergen  ?
van Laar  ?
van Maurik  ?
van Rijnsoever A.A.C. Maaskant lid van het algemeen bestuur van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek en voorzitter van de Technische Commissie.
van Vloten  ?
van Warmerdam (p. 541)  ?
Van Wiek  J. van Wijk  inwoner van Roswinkel
Vanderbracken  prof. Willy Braekman  Vlaams redactielid van Volkskunde,  later hoogleraar aan de K.U. Brussel.
Veerman  F. Landheer  administratief ambtenaar  overleden in 1958.
Vervloet  L. Onvlee.
Vladescu  N. Radulesu  ethnomusicoloog
Wagenmaker  prof. dr. H. Wagenaar-Nolthenius  musicologe.
Weggeman  J. Weggemans  inwoner van Roswinkel
Weinert  prof. dr. A. Weijnen  dialectoloog.
Westerveld, oud-historicus  ?
Wiggerts  twee boeren te Eemnes.
Wim Bosman  drs. Henk Heikens  assistent (1964),  later wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Dialectologie.  Evert van der Meulen
Wim Bosschart  Wim Bosmans  ethnomusicoloog
Wimmel (p. 145)  ?
Winkler  Halbertsma  cineast; later directeur van het WNF.
Wolf Güntermann  prof. dr. Günter Wiegelmann.  Joachim Nimtz
Wout
Ypma  dr. Ype Poortinga.
Zandstra  ds. J.J. Kalma.
Zolder  P. Kelder  lid van de Commissie voor het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum
Zoutendijk (p. 542)  ?

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s